تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

فیلم | داستان خرگوش و لاک پشت در زندگی واقعی

http://derang.ir/?p=25680

اجتماع » در افسانه های قدیمی داستان مشهوری در مورد مسابقه لاکپشت و خرگوش وجود دارد که بسیاری آن را در کتاب های درسی نیز خوانده و به یاد دارند.این داستان همیشه یک پایان خاص داشت اما آیا در زندگی واقعی نیز همین است.