تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

فیلم | رشیدپور: پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند دلیل این کار را شفاف بگویند!

http://derang.ir/?p=66996

اجتماع » رشیدپور: پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند دلیل این کار را شفاف بگویند! رییس سازمان نظام پزشکی: مشکل کشور استفاده پزشک‌ها از کارتخوان است؟