تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

فیلم | طراحی جالب یک خانه که نیاز به همکاری ساکنین دارد

http://derang.ir/?p=42680

بیرون خانه » این خانه به گونه ای طراحی شده که شما را مجبور به همکاری میکند. این خانه به شیوه ای طراحی شده که اگز ساکنین آن همواره در تعامل باشند به آرامی میچرخد ولی اگر تعادل در حرکت و رفت و آمد و انجام کارهای منزل از یک سو بیشتر باشد خانه به یک سمت متمایل شده و پس از همسان شدن فعالیت هر دو نفر به حالت طبیعی بازمیگردد. ساکنین این خانه نمایشی توانستند ۵ روز کامل به راحتی در آن اقامت داشته باشند