آریا طرح: گفته شده محل بازداشت مرتضوی در شهر ری بوده است.

سایت دولت بهار نیز مدعی شد برخی شنیده‌ها حاکی از دستگیری سعید مرتضوی در شهر ری است.

دادستان سابق تهران به جرم معاونت در قتل ۳ جوان معترض به نتایج انتخابات ۸۸ در کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شده است.