تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

ساختار سازمانی بستری برای نیل به اهداف – رسانه آریا طرح

ساختار سازمانی روشی سازمانی برای نظم دادن به افراد و کارها بوده تا از این طریق وظایف به بهترین شکل انجام شده و اهداف حاصل شود. اگرچه در سازمان‌های کوچک افراد روزانه با یکدیگر در تماس بوده و هماهنگی‌ها شکل می‌گیرد اما در سازمان‌های کوچک هم جهت رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌ شده و حرکت مناسب در مسیر بلوغ سازمانی وجود ساختار سازمانی از الزامات اولیه است. فارغ از اندازه‌ی سازمانی، مسئولیت‌ها با توجه به شرح وظایف مشخص می‌شود. با رشد سازمان، مسئولیت‌ها برای اشخاص تعریف‌ نشده بلکه برای جایگاه‌های شغلی تبیین می‌شود[۱].
تعیین ساختار بهینه برای هر سازمانی به عوامل متعددی بستگی دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد[۲، ۳]:

 • حیطه‌ی وظایف سازمان
 • اندازه‌ی سازمان
 • شرایط مالی
 • پراکندگی جغرافیایی
 • امکانات
 • تنوع سبد محصولات در بازار

نتیجه‌ی تأثیرگذاری عوامل مطرح‌ شده بر روی ساختار سازمانی شکل‌گیری ساختار به یکی از شیوه‌های وظیفه‌ای، محصول‌محور، منطقه‌ای، ماتریسی، پیوندی، تیمی، شبکه‌ای، ستاره‌ای، شبدری و مجازی می‌شود که هر کدام دارای ویژگی‌های، مزایا و محدودیت‌هایی هستند که در شرایط خاص خود گزینه‌ی بهینه و مطلوب سازمانی هستند[۱، ۴، ۵].
با توجه به تغییر ویژگی‌های محیط اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان که بستر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیانی بوده که با هدف هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه‌ی اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی در حوزه فناوری و با ارزش‌افزوده بالا تشکیل شده، و با درنظرگرفتن این مهم که ساختار سازمانی کارا و متناسب با توسعه فناوری از عوامل موثر در توسعه شرکت‌ها دانش‌بنیان است؛ باید ساختار سازمانی مطلوب و مناسب این شرکت‌ها که به‌صورت خصوصی و یا تعاونی مشغول به فعالیت هستند تعیین گردد[۲].

جدول ۱ توضیحی اجمالی پیرامون انواع ساختار سازمانی ارائه کرده است[۲، ۵، ۶، ۷، ۸]:

جدول ۱٫ انواع ساختار سازمانی

ردیف نام توضیح
مزیت محدودیت
۱ وظیفه‌ای
 • حوزه‌های قوی تخصصی
 • بازده بالا در کارهای تکراری
 • عدم‌انعطاف‌پذیری و تغییر
 • همکاری ضعیف واحدها
 • تمرکز بر اهداف بخشی نه سازمانی
۲ محصول‌محور
 • استقلال بیشتر مدیران عملیاتی
 • سهولت ارزیابی عملکرد مبتنی بر محصول یا خدمت
 • تضعیف گروه‌های تخصصی
 • پراکندگی واحدهای سازمانی
 • ناهماهنگی بین واحدها
۳ منطقه‌ای
 • تطابق سازمان با نیازهای جغرافیایی مناطق
 • سختی هماهنگی بین واحدهای هر منطقه
۴ ماتریسی
 • کاهش سلسله مراتب
 • افزایش سرعت ارتباطات
 • عدم‌تسری عملکرد ضعیف در پروژه‌ای به کل سازمان
 • تضاد قدرت
 • اتلاف زمان
 • جلسات متعدد هماهنگی
 • مهارت‌های ارتباطی سطح بالا
۵ پیوندی
 • افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای تخصصی
 • توان بالای تطابق با تغییرات محیطی
 • افزایش هزینه‌های اداری
 • ایجاد تعارض بین صف و ستاد
۶ تیمی
 • واکنش سریع به نیازهای محیطی
 • تصمیم‌گیری سریع
 • رفع موانع بین دوایر سازمانی
 • کاهش هزینه سربار اداری
 • ارتقای روحیه کارکنان
 • عدم‌کاربرد در سازمان‌های بزرگ
 • زمان‌بر بودن افقی کردن سازمان‌ها
 • حساسیت بالا
 • تجزیه‌وتحلیل‌های فرایندی
۷ شبکه‌ای
 • عدم‌هزینه‌های سربار اداری
 • امکان استفاده از متخصصان در مناطق مختلف
 • کاهش وفاداری اعضا
 • فقدان فرهنگ منسجم
۸ ستاره‌ای
 • تامین منابع از خارج از سازمان
 • وجود شایستگی کلیدی در مرکز
 • موقتی بودن کسب‌وکار گره‌ها در بازارهای مختلف
۹ شبدری
 • کاهش هزینه‌های سربار اداری
 • بهره‌مندی از متخصصان مناطق مختلف
 • کاهش وفاداری اعضای سازمان
 • فقدان فرهنگ منسجم سازمانی
۱۰ مجازی
 • افزایش سازگاری
 • کاهش زمان پاسخ‌گویی
 • تخصصی‌تر شدن وظایف
 • تجمیع بهترین‌ها
 • ارتباطات متقابل سازمان‌ها
 • بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی
 • افزایش مناقشات
 • کاهش وفاداری
 • افزایش خطرپذیری

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود هیچ‌گونه ساختار سازمانی وجود نداشته که عاری از محدودیت باشد اما نکته‌ی مهم این است که سازمان‌های دانش‌ بنیان با چه ساختاری بهتر به اهداف خود می‌رسند؟

شرکت‌های دانش‌ بنیان باید خلاق، نوآور، توانمند و انعطاف‌پذیر بوده تا بتوانند در محیط‌های رقابتی بقا و پاسخ‌گویی خود را به محیط حفظ کنند. سازمان‌های دانش‌ بنیان نیازمند روند سریع تبادل اطلاعات بوده که با ساختارهای سنتی سلسله مراتبی در تضاد بوده و باعث ناتوانی در رقابت با دیگر سازمان‌ها می‌شود. شرکت‌های دانش‌ بنیان با توجه به ماهیت فعالیت خود و با در نظر گرفتن شرایط محیط اقتصادی باید انعطاف‌پذیر، تیم‌محور، غیرمتمرکز، غیررسمی و دارای کارکنان دانشی باشد. از طرف دیگر با توجه به زندگی در دهکده‌ی جهانی و افزایش ارتباطات روزانه و بصورت لحظه‌ای خواسته‌های جدید بر این شرکت‌ها تحمیل شده که جهت حفظ در محیط کسب‌وکار باید توان پاسخ‌گویی داشته باشند. همان‌گونه که انتظارات از این شرکت‌ها افزایش یافته، دانش‌ بنیان‌ها نیز جهت پاسخ‌گویی به این انتظارات باید از مزایای ساختارهای مختلف بهره‌مند شوند بدین‌ منظور ساختار مناسب و بهینه برای شرکت‌های دانش‌ بنیان ساختارهای ترکیبی بوده که به صورت ادغامی از ساختارهای تیمی، شبکه‌ای و مجازی است. ارتباطات تیمی تسهیل‌گر فرایند ارتباطات سازمانی بوده و با به‌کارگیری متخصصین قابل بستر خلاقیت و نوآوری را فراهم می‌کند. هم‌چنین ساختار شبکه‌ای امکان بهره‌مندی از توانایی‌های دیگران جهت حصول اهداف را امکان‌پذیر کرده و بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش دسترسی و کاهش هزینه‌ها سازمان را در نیل به موفقیت یاری می‌کند.
در نهایت باید بیان داشت که شرکت‌های دانش‌بنیان دارای محیط داخلی و خارجی، فرهنگ سازمانی و ذهنیت‌های مدیریتی، ماهیت و فلسفه وجودی، فناوری در دسترس، هدف‌گذاری، چرخه عمر، توان مالی و… متفاوتی بوده که همگی بر نوع ساختار سازمانی منتخب اثر گذارند. به‌ طور کلی این عوامل در دو دسته کلی عوامل محتوایی (کلیت سازمان و جایگاه آن) و عوامل ساختاری (ویژگی‌های درونی) قابل تعریف هستند.

 

 

منابع:

 1. http://www.mokha.ir
 2. لینکلن، ر.، (۱۳۸۴)، بازآفرینی سازمانی: طرحی برای سازمان‌های سده بیست‌ویکم، ترجمه: تقی ناصرشریعتی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 3. http://cstland.com
 4. اللهیاری‌فرد، ن.، عباسی، ر.، (۱۳۹۰)، “بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان”، فصل‌نامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال ۸، شماره ۲۹، صص ۵۵- ۴۷٫
 5. کارشناس، ع.، محمدی، ک.، (۱۳۹۰)، مفاهیم فناوری هوشمند و الگوهای توسعه سیستم، تهران: یوسف.
 6. استیری، ر.، مشیری، ب.، (۱۳۹۳)، “ابزارهای تامین مالی بنگاه‌های دانش‌بنیان”، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران.
 7. bargozideha.com
 8. Jangwoo, L., (2000), “Challenges of korea Technology-based venture and governmental policies in the exergent technology sector”, Technovation, No. 20, pp. 489- 495.

 

ادامه‌ی پست

فلیم | طرز تهیه جوجه سوخاری

نوشته فلیم | طرز تهیه جوجه سوخاری اولین بار در آریا طرح. پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

کارگاه شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات استراتژیک سازمان زیباسازی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ در ابتدای جلسه بهروز فتحی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان ضمن تشکر از معاونان و مدیران سازمان بابت حضور پررنگ و تلاش موثر در جلسات این طرح، با ارائه چکیده‌ای از روند طراحی و شکل‌گیری کارگروه‌های چندتخصصی در طرح، به تشریح دلایل و ضرورت‌های شناسایی و اولویت‌بندی این موضوعات پرداخت. فتحی در ادامه با ایراد برخی از راهکارهای بهبود عملکرد سازمان در پیشبرد اهداف استراتژیک خود گفت: مهم‌ترین اصل برای تدوین موضوعات استراتژیک در حوزۀ الگوسازی در شهر تهران، تشخیص و بیان صحیح مسأله بر پایه افق کاری، هم‌یاری مدیران سازمان و همچنین مشارکت‌پذیری شهروندان است.
در ادامه جلسه دکتر تقی‌زاده مجری طرح و مشاور برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان گفت: طی جلسات و مصاحبه‌های متعدد با تصمیم‌گیران سازمان، به داده‌های مطلوبی در زمینه اهداف بلندمدت و راهکارهای اجرایی برای مشارکت شهروندان در زیباسازی شهر رسیده‌ایم، اما باید توجه داشت که این آغاز راه پرچالش حل این مسئلۀ تاریخی سازمان است. بنابراین در ادامه راه باید با هم‌اندیشی و هم‌افزایی هرچه بیشتر در کنار یکدیگر، ضمن رفع معضلات مدیریتی، به وضعیت مطلوب در برنامه‌ریزی‌ها برسیم. این استاد دانشگاه در ادامه ضمن ارائه نکات تحلیلی-استراتژیکی استخراج شده از مصاحبه‌ها و جلسات متعدد با معاونان و مدیران سازمان، خواهان استمرار این حرکت مهم شد.
گفتنی است در این جلسه موضوعاتی چون دامنۀ تأثیرگذاری موضوعات و طرح‌ها، پیامدهای مثبت و منفی عملکرد در سطح اجرا، استفاده از تجهیزات و فنآوری‌های نوین، توجه به منافع ذی‌نفعان، وضعیت وابستگی موضوعات به جامعه، سیاست و فرهنگ و همچنین ریسک‌های مالی، مطرح شد.
در انتهای جلسه، محمدخانی قائم‌مقام سازمان زیباسازی شهرتهران ضمن تشکر از اهتمام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه برای انجام این طرح کاربردی، به تلاش برای تحقق اهداف مورد انتظار تأکید کرد.
طرح “تحلیل موضوعات استراتژیک و شناسایی برنامه‌های عملیاتی سازمان زیباسازی شهر تهران” از جمله مطالعات کاربردی این سازمان است که در نیمه دوم آبان ماه سال ۱۳۹۷ در سه فاز آغاز شد. فاز اول این طرح به شناخت سازمان زیباسازی می‌پردازد. در فاز دوم، علاوه بر مطالعه اسناد و مدارک لازم و فرادستی، با ذینفعان و رهبران این سازمان مصاحبه می‌شود. این طرح با ترکیب اسناد، مدارک و نتایج مصاحبه‌های انجام شده در فاز دوم، وارد فاز سوم تحت عنوان شناسایی موضوعات استراتژیک سازمان می‌شود. در طی این مرحله، ۲۱ موضوع استراتژیک شامل مهم‌ترین و اساسی‌ترین محورهای پیش‌روی سازمان زیباسازی که اگر مورد توجه قرار گیرد به یک منفعت استراتژیک و اگر مورد غفلت قرار گیرد به یک معضل استراتژیک برای این سازمان تبدیل خواهد شد، شناسایی شده است.

ادامه‌ی پست

سرمایه انسانی یا چالش مدیریت منابع انسانی – رسانه آریا طرح

با گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب صنعتی و به‌ طبع آن بروز، ظهور و توسعه‌ی مدیریت منابع انسانی، ضرورت و اهمیت آن در سازمان‌ها نهادینه شده است اما هم‌چنان مباحث و جایگاه رسمی آن بیشتر در سازمان‌های بزرگ و متوسط مشاهده شده و در سازمان‌های کوچک کم‌تر مورد توجه قرار گرفته؛ هرچند که باور جهانی به «کوچک زیباست» شکل گرفته و از طرف دیگر سازمان‌های کوچک بعنوان موتورهای محرکه‌ی جدید سبب تکاپو، پویایی و رقابت در محیط کسب‌وکار می‌شود و مدیریت منابع انسانی حتی با وجود یک نفر هم معنی دارد اما در سازمان‌های کوچک شاهد مدیریت علمی منابع انسانی نبوده که به‌ وجود آورنده‌ی چالش‌هایی در این حوزه می‌شود. از طرف دیگر باید بیان داشت که اگرچه بزرگ‌ترین منابع هر سازمان نیروی انسانی آن است اما زمانی‌که منابع انسانی سازمان از کارکنان دانشی بوده به سبب ایجاد مزیت رقابتی پایدار و غیرقابل تقلید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است[۱، ۲].
به‌منظور شناسایی چالش‌های مدیریت منابع انسانی در محیط دانشی و نیروهای دانشی ابتدا لازم است تا تعریفی از این حوزه ارائه گردد. بنابر نظر گری دسلر: «واحد مدیریت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه‌ی فعالیت‌ها و خط‌مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را برعهده دارد.» بنابراین تعریف می‌توان بیان داشت که جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش و به‌ طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان ماهیت وجودی مدیریت منابع انسانی را شکل می‌دهد. موازی با این تعریف که از بعد وظیفه‌ای ارائه شده در بعد مفهومی واحد مدیریت منابع انسانی در افق زمانی بلندمدت و با کم‌ترین هزینه، حداکثر کارایی را در راستای به نیل اهداف استراتژیک سازمانی از کارکنان کسب نماید. در دیدگاه مفهومی باید به واژه بلندمدت توجه کرد که اگر تهمیدات و فعالیت‌های منابع انسانی با رویکردی کوتاه‌مدت باشد حیطه‌ی وظایف و عملکرد مدیریت منابع انسانی در حد سرکارگرهای دوره تیلور کاهش می‌یابد. با تبدیل نیروهای استراتژیک و مورد نیاز سازمان از یقه آبی به یقه سفید و با افزایش اهمیت استراتژیک کارکنان دانشی، کلیه فعالیت‌های واحد مدیریت منابع انسانی باید در جهت جذب، به‌کارگیری و حفظ نیروهای دانشی باشد[۲، ۳].

اقتصاد دانش‌محور شامل کلیه مشاغل، شرکت‌ها و صنایعی بوده که دانش و قابلیت‌های افراد به جای قابلیت‌های ماشین و تکنولوژی، تعیین کننده‌ی مزیت رقابتی است. رقابت در این محیط در سه سطح زیر تعریف می‌شود[۳، ۴]:

 • شناخت: شناخت، تحلیل و دسترسی سریع‌تر از رقبا به دانش مورد نیاز فعالیت سازمان
 • متحرک‌سازی: ایجاد توامندی‌های خلاقانه جهت تبدیل دانش به محصول و خدمات سریع‌تر از رقبا
 • عملیاتی: تولید و توزیع محصولات و خدمات جدید طراحی‌شده

رمز موفقیت و پیشرو بودن در مراحل سه‌گانه رقابتی دسترسی به نیروی انسانی دانشی و خلاق بوده تا بتواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند.
وظایف مدیریت منابع انسانی دانشی سازمان‌ها را می‌توان در قالب وظایف سنتی شامل جذب، حفظ، نگهداشت و انگیزش نیروی انسانی و وظایف غیرسنتی شامل مواردی از قبیل مدیریت دانش است. باید توجه داشت که مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانشی تنها به نیروی انسانی توجه و تمرکز نداشته و بلکه مسئولیت مدیریت قابلیت و توانمندی‌های افراد و توسعه روابط را برعهده دارد[۱، ۴].
اصلی‌ترین چالش مدیریت منابع انسانی در اقتصاد رقابتی مبتنی بر دانش، حفظ نیروهای دانشی سازمان بوده که ترک سازمان توسط این نیروها سبب تحمیل سنگین‌ترین هزینه‌ها شامل هزینه‌های جذب، آموزش، ارتقا، خروج دانش و تجربه و همکاری با رقبا به سازمان می‌شود[۲]. از دیگر چالش‌های مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نیروهای دانشی در اقتصاد دانش‌محور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد[۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷]:

 • عدم‌سیستم مشخص و مدون فرایند جذب نیروهای دانشی
 • کسب بیشترین خروجی در مدت زمان عمر مفید کاری نیروهای دانشی
 • سهولت ماندگاری نیروهای کم‌خاصیت و بی‌خاصیت در سازمان
 • ایجاد ادراک امنیت شغلی برای کارکنان شایسته و توانمند
 • همسوسازی کارکنان دانشی با فرهنگ و جو سازمانی
 • عدم تملک سرمایه فکری توسط کارفرما و قابلیت جذب توسط رقبا
 • چگونگی هویت‌بخشی سازمانی نیروهای دانشی بعنوان نیروهای آزاد و داوطلب
 • افزایش تعهد کارکنان با توجه تبدیل شدن قراردادها از قراردادهای استخدام به قراردادهای بازار
 • ضعف در چالاکی نظام آموزشی
 • تسهیل یادگیری مداوم در سازمان
 • عدم‌ سیستم بهینه‌ی نیازسنجی، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز
 • بهبود و ارتقای کیفیت زندگی کارکنان (با توجه به وجود شرایط یادگیری مداوم)
 • شناسایی و ثبت منابع دانشی کارکنان با هدف ایجاد دانش سازمانی
 • ایجاد و سازمان‌دهی ساختارهای تیمی بهینه
 • هماهنگی انتصابات شغلی سیال
 • اشتراک گسترده اطلاعات با حفظ محرمانگی اطلاعات کلیدی و حیاتی سازمان
 • ایجاد و مدیریت کانون‌های تفکر و خلاقیت
 • عدم‌دسترسی به نیروهای دانشی مورد نیاز در منطقه فعالیت
 • عدم‌توجه به جنبه‌های روان‌شناسی و ویژگی‌های شخصیتی در افراد دانشی
 • برخورد گزینشی با تخصص و مهارت افراد

در نهایت باید بیان داشت که مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر نیروهای دانشی باید مبتنی بر نقش باشد و مستقیماً در قابلیت‌ها و توانمندی‌های سازمانی نقش ایفا کند. برای رسیدن به این مهم مدیریت منابع انسانی دانشی باید توان ایفای چهار نقش مباشر سرمایه انسانی، تسهیل‌کننده دانش، ایجادکننده روابط و متخصص در آرایش سریع را داشته باشد[۳].

 

 

 

 

 

منابع:

 1. هاشمی، ح.، پورامین‌زاد، س.، (۱۳۹۰)، “چالش‌های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن”، کار و جامعه، شماره ۱۳۶، صص. ۲۲-۴٫
 2. e-modiran.com
 3. Thite, M., (2004), “Strategic positioning of HRM in knowledge-based organizations”, The Learning Organization, Vol. 11, No. 1.
 4. صائبی، م.، (۱۳۹۰)، “روندها و چالش‌های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی”، مدرس علوم انسانی، دوره ۶، شماره ۳، صص. ۸۲- ۶۷٫
 5. mnarimani.ir
 6. niopdc.ir
 7. جین، ک.، تریاندیس، ا.، (۱۳۷۶)، مدیریت بر مدیریت ناپذیر (مدیریت سازمان‌های تحقیقاتی)، ترجمه: دفتر مطالعات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران.

ادامه‌ی پست

فیلم | آوازخوانی بازیگر ایرانی در یک سریال چینی

نوشته فیلم | آوازخوانی بازیگر ایرانی در یک سریال چینی اولین بار در آریا طرح. پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

مجسمه های شهری باید به لحاظ تکنیکی و مفهومی با شهر در ارتباط باشند/ روایتی از معماری سنتی و مدرن در «به سمت آسمان»

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، محمد مهدی شاهزاده حمزه از هنرمندان پذیرفته شده در ششمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران، درباره اجرای اثر «به سمت آسمان» گفت: این اثر با توجه به آن چیزی که در معماری قبل و بعد از اسلام به صورت نشانه‌ها وجود داشته، شکل گرفته است. در واقع «به سمت آسمان» ترکیبی از اتفاقات امروز و نگاه پست مدرنی است که با نشانه‌های معماری ترکیب شده و در بخش‌هایی از این اثر از مینیاتور نیز استفاده کرده‌ام.
او افزود: این اثر، رفتاری معاصر را به شکل آیکون‌های تکرار شونده، از خود نشان می‌دهد. در واقع «به سمت آسمان» ترکیبی از گذشته و امروز را در دل خود دارد.
شاهزاده حمزه ادامه داد: فضای نور و سایه‌های موجود در این اثر، حاصل اتفاقی است که من از معماری مساجد قدیمی برداشت کرده‌ام.
این هنرمند در خصوص جانمایی اثر خود توضیح داد: در راستای نصب این اثر، من چندین نقطه مختلف را مورد بررسی قرار دادم و با توجه به نوع اثرم، ترجیح دادم در کنار فضای عابر پیاده نصب شود. این اثر در ساخت نهایی، می‌تواند بدون هیچ پایه جداگانه‌ای بر روی زمین نصب شود، به همین خاطر ترجیح من قرار گرفتن در مسیر عابر پیاده است. من برای نصب این اثر بلوار دانشجو واقع در ولنجک، تقاطع خیابان طالقانی را مدنظر قرار دادم زیرا در آن نقطه تعداد زیادی از دانشجویان و افرادی که می‌توانند مفهوم درونی اثر را درک کند، رفت و آمد دارد.
این هنرمند همچنین ادامه داد: با توجه به اثر، من فضایی را انتخاب کردم که نسبتاً بزرگ است و در اطراف آن فضاسازی خاصی با ساختمان‌های مرتفع نیست زیرا شلوغی اطراف اثر مانع از جلوه کردن مجسمه می‌شود. بنابراین ایده کلی من برای نصب، فضایی است که مخاطب بتواند بر روی آن متمرکز شود و اثر جایگاه خود را به درستی نشان دهد.
شاهزاده حمزه، ایده کلی خود را برگرفته از شهر تهران دانست و گفت: ایده این اثر بر مبنای شهر تهران شکل گرفته است. «به سمت آسمان» نگاهی امروزی به معماری دارد که البته لزوماً انتقادی نیست، برای همین می‌توان این اثر را در هر نقطه دیگری اما با ویژگی‌هایی که به آن اشاره کردم نصب کرد.
شاهزاده حمزه از روند نصب برخی از آثار در سطح شهر انتقاد کرد و گفت: کارهایی که صرفاً برای گالری و یا مجموعه شخصی طراحی شده‌اند، نباید وارد بخش شهری شود چرا که معیارهای لازم را برای ورود به فضای شهری ندارند و حتی از نظر تکنیکی نیز به مسئله شهری بودن اثر توجه نداشته‌اند.
او تأکید کرد: به نظر من باید برای انتخاب آثار، عنصر شهری بودن را چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ مفهوم مورد نظر قرار دهیم اما متأسفانه برخی از آثار سطح شهر، این‌چنین نیستند و ساختار مناسب شهری ندارد بنابراین توجیهی برای حضور آنان نیست.
شاهزاده حمزه ادامه داد: دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران یک اتفاق مثبت و خوب است که به واسطه آن شاهد حضور آثار برجسته در شهر هستیم، به همین خاطر باید به این مسئله توجه داشته باشیم که بر گروه خاصی از آثار تمرکز نکنیم.
این هنرمند افزود: در واقع باید برای افزایش سطح کیفی کارها، باید برخورد سلیقه‌ای با آثار را کنار بگذاریم و بر تنوع آثار تأکید داشته باشیم تا صرفاً یک ژانر مشخص وارد شهر نشود.
محمد مهدی شاهزاده حمزه متولد ۱۳۷۱ و دارای مدرک کارشناسی مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر تهران است. او هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی معماری می‌خواند و سال‌هاست که در حوزه مجسمه‌های شهری فعال است.

ادامه‌ی پست

چالش فروش محصولات دانش‌ بنیان – رسانه آریا طرح

در محیط اقتصادی امروز و با افزایش فضای رقابتی در بین سازمان‌ها، کسب‌وکارها با بکارگیری استراتژی‌های‌ مختلف به دنبال افزایش فروش، سودآوری، سهم بازار و جایگاه اجتماعی بوده که منجر به بقا و توسعه‌ی سازمان شود. در این محیط تجاری و اقتصادی اگرچه شرکت‌های دانش بنیان بدنبال خلق نوآوری بوده و کسب سود و یافتن بازارهای فروش در زمره‌ی اهداف اصلی آنان نیست اما به‌ منظور بقا و ادامه‌ی فعالیت‌های نوآورانه‌ی خود محکوم به بازاریابی و فروش محصولات خود بوده و بدلیل عدم‌ آمادگی و توانایی در این زمینه با چالش‌های جدی در حوزه‌ی بازاریابی و فروش مواجه هستند[۱، ۲].
از جمله اقداماتی که شرکت‌های دانشی در مواجهه با این چالش و افزایش توان بازرگانی(بازاریابی و فروش) در پیش‌ گرفته‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد[۳، ۴، ۵]:

 • جذب نیروهای با تجربه و توانمند در حیطه‌های بازرگانی و آموزش کارکنان دانشی جهت آشنایی با مفاهیم و دانش بازرگانی
 • همکاری با نهادهای تصمیم‌ساز از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه‌ی فرهنگ‌سازی و ترویج مصرف کالاهای دانش بنیان داخلی
 • برگزاری گردهمایی و همایش توسط شرکت‌های دانش بنیان  B2C فعال در زمینه‌های آرایشی و بهداشتی، درمان و سلامت، نرم‌افزار و بازی، لوازم خانگی و منسوجات فناورانه با هدف معرفی محصولات و ویژگی‌های متمایز آن از سایر محصولات و ارائه محصولات از طریق تجارت الکترونیک
 • حضور در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی
 • استفاده از استراتژی‌های بازاریابی متناسب در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام. در این زمینه می‌توان از شرکت‌های موفق زیر نام برد[۶، ۷]:
 • WeWork: ارائه‌دهنده‌ی فضای کار و و ایجاد بهبود در شرایط زندگی کاری و خانوادگی
 • National Geographic: از بهترین نمونه‌های بازاریابی بین‌الملل بوده و بر حوزه‌ی طبیعت‌گردی و سفر تأکید دارد.
 • Coca-Cola Argentina: توجه و تأکید بر مشتریان هدف و همسوسازی شخصیت برند با مخاطبین
 • Frooti: بزرگ‌ترین برند تولید نوشابه‌ها میوه‌ای در هندوستان
 • Frank Bod: ارائه‌دهنده‌ی محصولات مراقبت و زیبایی پوست در استرالیا
 • Lorna Jane: ارائه‌دهنده و لباس و لوازم ورزشی به بانوان
 • No Your City: تأکید بر سفر و گردشگری با ارائه‌ی داستان‌های جذاب مردم در سراسر جهان
 • Asos: فعالیت در زمینه‌ی لباس و مد و جذب مخاطب از طریق ایجاد اکانت‌های متعدد
 • Califia Farms: فعالیت در زمینه‌ی محصولات غذایی و آشامیدنی طبیعی و معرفی محصولات از طریق گیف‌ها و تصاویر منحصر‌به‌فرد
 • Headspace: با ایجاد تمایز از طریق به‌کارگیری رنگ‌های خاص در زمینه مدیتیشن فعالیت دارد

علاوه بر فعالیت‌های موردی، برخی از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از استراتژی‌های بازاریابی پورتر به سهم بازار قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند. استراتژی‌های پورتر را می‌توان به شکل زیر تعریف کرد[۳، ۸]:

 • استراتژی رهبری هزینه[۱]: كسب برتري در رقابت از طريق توليد محصول با كمترين هزينه ممكن نسبت به رقبا
 • استراتژی تمایز[۲]: ارائه‌ی محصولات و خدمات منحصربه‌فرد در صنعت حیطه فعالیت
 • استراتژی تمرکز[۳]: تمرکز بر روی ارائه یک یا چند محصول و یا خدمت خاص

ترکیب دو استراتژی رهبری هزینه و تمایز با تمرکز چهار استراتژی را پدید می‌آورد که شرکت‌های دانش بنیان داخلی و خارجی با استفاده از این استراتژی‌ها به سهم بازار غیرقابل‌رقابتی دست یافته‌اند.

استراتژی رهبری هزینه استراتژی تمایز  
داخلی: خدمات تلفن همراه ایرانسل

خارجی: شرکت هواپیمایی ساوث‌وست

داخلی: رستوران مسلم بازار تهران

خارجی: محصولات مبتنی بر وب شرکت گوگل

داخلی: سایت خرید آن‌لاین دیجی‌کالا

خارجی: شرکت لوازم خانگی آی‌کیا

داخلی: هتل بزرگ داریوش

خارجی: محصولات آی‌فون و آی‌پد شرکت اپل

تمرکز

البته استراتژی‌های رقابتی پورتر با توجه به ماهیت متفاوت شرکت‌های دانش بنیان با شرکت‌های تولیدی و خدماتی دیگر در قالب دو استراتژی زیر تعریف می‌شود[۹]:

 • تمرکز بر مساله: یافتن راه‌حل موقتی مربوط به یک مشتری و ارائه به صورت انبوه (معادل با استراتژی رهبری هزینه)
 • تمایز جانبی: راه‌حل بلندمدت ویژه هر مشتری در موقعیت خاص (معادل با استراتژی تمایز)

در استراتژی تمرکز بر مسأله‌ی شرکت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری و تجارت آنلاین Charles Schwab از طریق شبکه اجتماعی سیستم امتیازدهی سهام را ایجاد کرده و پیشنهادهای سرمایه‌گذاری را بدلیل کاهش هزینه‌های تحلیل توسط نیروی انسانی متخصص، با قیمتی مناسب به مشتریان ارائه می‌دهد. از دیگر نمونه‌های موفق می‌توان به ارائه‌ی محصولات دارویی CVS Caremark که بر درمان کم‌هزینه بیماری‌های رایج در بین مردم تأکید کرد که توانسته به تعداد زیادی از مشتریان خدمات خود را ارائه نماید. از نمونه‌های داخلی موفق که با استفاده از استراتژی تمرکز بر حل مسأله به موفقیت دست یافته‌اند می‌توان به شرکت‌های زیر اشاره کرد[۶، ۱۰]:

در استراتژی تمایز جانبی شرکت‌ها به‌دنبال ارائه راه‌حل‌های کامل و بلندمدت به نیازهای مشتریان بوده تا بتوانند مشتریان را به خود وابسته کنند. از این موارد می‌توان به قرارداد همکاری مشاوره بازاریابی بین McCann-Erickson با شرکت کوکاکولا به‌مدت ۶۵ سال اشاره کرد. استراتژی تمایز هم‌چنین به ارائه راه‌حل ویژه هر مشتری در موقعیتی خاص و در بلندمدت نیز اشاره دارد در این زمینه شرکت Dell نمونه موفقی بوده است؛ هم‌چنین شرکت‌های دانش بنیان اپل، هیولت پاکارد، گوگل و فیس‌بوک در پیاده‌سازی استراتژی تمایز جانبی موفق بوده‌اند[۳، ۷، ۱۱].

در نهایت باید بیان داشت که جهت دسترسی به سهم بازار مناسب و ارتقای جایگاه بازاریابی و فروش در شرکت‌های دانش بنیان می‌توان از استراتژی‌های پیشنهادی زیر استفاده کرد[۲، ۳، ۹، ۱۲، ۱۳]:

 • استفاده از بازاریابی محتوا
 • استفاده‌ی مؤثر از بیش‌فروشی
 • تولید تقاضا محور محصولات
 • قیمت‌گذاری هوشمندانه مبتنی بر دستیابی به اهداف فروش
 • برنامه‌ی تشویقی ویژه مشتریان
 • تأکید بر لزوم وجود تبلیغات
 • توزیع نمونه‌های رایگان
 • توجه به مشتریان
 • توجه و تمرکز بر ظاهر، بسته‌بندی و بستر ارائه‌ی محصولات و خدمات
 • اهمیت فزاینده به انتخاب نام تجاری محصول
 • تأکید و برنامه‌ریزی کیفیت محصولات و خدمات بعنوان مزیت رقابتی
 • ارائه‌ی دلیل خرید محصول به فروشندگان
 • گستردگی مراکز تولیدی و نمیندگی سازمانی در سطح کشور
 • تنوع طیف تولید محصولات و ارائه‌ی خدمات
 • گوش دادن به مشتریان
 • آزمایش و تست اولیه بصورت محدود و محلی و توزیع بصورت بین‌المللی
 • سرمایه‌گذاری مجدد با استفاده از سودهای حاصل
 • عملکرد حرفه‌ای در زمینه بازاریابی و فروش محصولات
 • برقراری ارتباط همکاری با نیروهای تحت سرپرستی
 • تأکید بر صداقت در فروش
 • تدوین برنامه‌ی تشویقی برای تیم فروشندگان
 • ایجاد تمایز در ارائه خدمات پس‌ازفروش
 • عرضه‌ی محصولات و خدمات بیش از میزان انتظار مشتریان

 

 

 

 

منابع:

 1. https://graphteam.ir
 2. Statistical Surveys. 2012. Retrieved 03 15, 2012, fromPetronet: http://www.petronet. ir/index. php?name =advanced _ polls
 3. Majalleh, H.Z., 2010. Income Characteristics ofIndustrial Marketing. Tehran
 4. scidev.net
 5. https://www.systemgroup.net
 6. World Bank Group
 7. Knowledge Bank
 8. https://www.mehrnews.com
 9. http://aryanagroup.com
 10. احمدی، ع.، اسماعیلیان، غ.، (۱۳۹۳)، “بررسی و ارزیابی عوامل موثربرانتخاب استراتژی‌های مناسب جهت تدوین استراتژی شرکت‌های دانش‌بنیان، کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 11. http://shanbemag.ir
 12. http://forsatnet.ir
 13. http://www.mambotemplate.ir
 14. http://faramohtava.com/

[۱] . Cost Leadership

[۲] . Differentiation

[۳] . Focus

ادامه‌ی پست

فیلم | موتورسواری که زد و در رفت!

نوشته فیلم | موتورسواری که زد و در رفت! اولین بار در آریا طرح. پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

غبارروبی از خیابان اصیل | سازمان زیباسازی شهر تهران

خیابان ناصرخسرو از خیابانهای مهم و اصیل شهر است که بناهای مهمی در آن قرار دارد. شمسالعماره یکی از عمارتهای کاخ گلستان در این خیابان قرار دارد و خیابان حریم کاخ گلستان محسوب میشود، لذا از این حیث خیابان دارای ارزش تاریخی نیز هست.
بر اساس مطالعات اولیه و آزمایشی حذف زواید که طی سالهای ۹۱ تا ۹۲ در خصوص خیابان ناصر خسرو انجام شد، این خیابان را به صورت نمونه در نظر گرفتیم و سپس طرح اولیه احیای نماسازیها و جدارههای این خیابان ریخته شد.
مرحله اول اجرایی در سال ۹۳ آغاز شد. اولین مرحله شامل زدودن غبارها و تمامی زوایدی بود که خیابان را تبدیل به مخروبه کرده بود.
مرحله دوم این بود که این منطقه با ورودی شمسالعماره نمای گردشگری پیدا کند و تمامی مغازههای منطقه در خدمت اهداف گردشگری و در این راستا به کار گرفته شوند. عملیات اجرایی حدود دو سال طول کشید که هنوز هم قسمتهایی از آن باقی مانده است. عمده جدارهها نوسازی شده است، اما در برخی موارد چنانچه مسئله مشارکت مالکین در این خصوص به نتیجه برسد و حل شود، اقدامات در این راستا نیز وارد فاز اجرایی خواهد شد و تا اتمام کامل ادامه پیدا خواهد کرد.
در مرحله اولیه احیا، حمایت مالی سازمان زیباسازی شهر تهران تنها در خصوص جدارههای این خیابان بود، اما در مراحل بعدی نوسازی، مالکین و کسبه خیابان در راستای نوساز کردن خیابان ناصرخسرو همکاری و مشارکتها و حمایتهایی مبذول داشتند تا به وسیله این بافت تاریخی زیبایی شهری را سامان بخشند. مسئله جذب گردشگر نیز ارتباط مستقیمی به کاخ گلستان و بازگشایی شمسالعماره دارد تا بتوان سریعتر در راستای تحقق اهداف گردشگری این منطقه گام برداشت.
و اما یکی از موانعی که در راه اجرای طرح نوسازی این خیابان وجود داشت، مسئله وجود داروفروشان غیرمجاز این خیابان بود که به طور عمده و با همکاری نیروی انتظامی ساماندهی شدند و در حال حاضر در آن منطقه داروفروشان غیرمجاز انگشتشماری وجود دارند و بهندرت با چنین افرادی روبهرو خواهید شد، اما از آنجایی که حضور این افراد در منطقه ریشه تاریخی دارد، کمی زمان میبرد تا منطقهای که محل عبور و مرور قاچاقچیان دارو و ردوبدل داروهای قاچاق بوده، به منطقهای درخور شأن تبدیل شود و این مسئله با ارتقای سطح کیفی ممکن خواهد شد. برخی مواقع به سبب حضور این افراد ممکن بود برخی قسمتهای پروژه به صورت شبانه پیش برود و از نظر عملیات اجرایی برخی اختلالات کوچک فراهم میآورد، اما به طور کل حضور این افراد ضربهای به جریان پیشبرد این اهداف وارد نکرد.

ادامه‌ی پست

فراخوان دعوت به همکاری در زمینه مشاوره کسب و کار – رسانه آریا طرح

مشاور یا منتور حوزه کسب‌وکار هستید؟

 

موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان (آریا طرح) در راستای توسه فناوری و تجاری سازی شرکت های فعال در حوزه فناوری از جمله فناوری‌های نوین مانند فناوری نانو قصد دارد شبکه مشاوران خبره و متخصص در حوزه کسب و کار را راه‌اندازی نماید. قابل ذکر است که خدمات مشاوره کسب و کار آریا طرح از سال ۱۳۸۹ تا کنون در حال ارائه خدمات به شرکت‌های نانویی و دانش‌بنیان در ۲۶ ایستگاه مشاوره می‌باشد. عنوان ایستگاه‌های مشاوره فعال آریا طرح به شرح زیر است:

 • مشاوره بیمه تامین اجتماعی
 • مشاوره مالیاتی
 • مشاوره تامین مالی و سرمایه پذیری
 • مشاوره استراتژی و توسعه کسب و کار
 • مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی
 • مشاوره منابع انسانی و آسیب شناسی
 • مشاوره بازاریابی و فروش
 • مشاوره بازاریابی بین الملل
 • مشاوره حقوقی
 • مشاوره حقوقی تبادل فناوری
 • مشاوره حقوق بین الملل
 • مشاوره استراتژی صادرات
 • مشاوره طراحی صنعتی و بسته بندی محصولات
 • مشاوره قیمت گذاری محصول
 • مشاوره ارجاع کار و معاملات دولتی (مناقصات)
 • مشاوره گمرک و واردات
 • مشاوره تحقیقات بازار
 • مشاوره تحقیقات بازاربین الملل
 • مشاوره استقرار در فضاهای صنعتی و نیمه صنعتی استان تهران
 • مشاوره استقرار در مراکز رشد و پارک ها
 • مشاوره ورود به بورس و فرابورس
 • مشاوره اخذ پروانه بهداشتی ساخت
 • مشاوره اصول و فنون مذاکرات و مکاتبات تجاری بین الملل
 • مشاوره بازرگانی بین المللی و فرایندهای صادرات
 • مشاوره نقل و انتقال ارزی
 • مشاوره حمل و نقل بین الملل

براین اساس از کلیه بازنشستگان نهادهای دولتی و خصوصی که در هر یک از حوزه‌های بالا تخصص داشته و در نهاد خود در سمت‌های مدیریتی و یا کارشناسی ارشد مشغول به فعالیت بودند، به منظور همکاری با آریا طرح و پیوستن به شبکه مشاوران خبره کسب و کار دعوت به‌عمل می‌آید.

لذا کلیه متقاضیان در صورت تمایل به همکاری می‌توانند ضمن ذکر زمینه تخصصی، رزومه خود را به همراه اطلاعات تماس به آدرس services@tmsc.ir ارسال نمایند.


امتیاز کاربران:
۵
( ۱ رای)

ادامه‌ی پست